Edunvalvonta/Intressebevakning

Problem på jobbet?

Prata med chefen, om du har problem på jobbet. Om det inte hjälper, ska du vända dig till förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen.

I andra hand kan du vända dig till JHL:s regionkontor och i sista hand till förbundskontoret.

Förtroendemannen

Förtroendemannen representerar de anställda från samma fackförbund på arbetsplatsen. Man ska alltså höra till JHL för att få hjälp av den JHL-anslutne förtroendemannen. I samarbetsförhandlingar kan förtroendemannen ändå företräda hela personalen.

Förtroendemannens ställning och verksamhet bygger på branschens samarbetslag och förtroendemannaavtal. JHL:s förtroendemän väljs av JHL:s medlemmar på arbetsplatsen i fråga.

Turvaa työhön

Liittoon kuuluva saa aina apua työpaikan luottamusmieheltä vaikeissa tilanteissa. Työsuhteeseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset erimielisyydet kannattaa selvittää työpaikalla yhdessä luottamusmiehen kanssa.

Ensimmäisenä sinua auttavat työpaikkasi luottamusmies, pääluottamusmies tai työsuojeluasioissa tyosuojeluasiamies tai työsuojeluvaltuutettu.

Luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet tuntevat paikalliset olosuhteet ja paikalliset sopimukset parhaiten. Samoin työsuojeluasiamiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuntevat paikalliset menettelytavat.

Myös oma yhdistyksesi palvelee sinua ongelmatilanteissa. 

 

Arbetarskyddet / Työsuojelu

Kontakta någon av oss om du har frågor kring arbetsmiljön, trivsel på arbetsplatsen, riskbedömning, olyckor i arbete, osakligt bemötande, säkerhet mm.

 

Peter Sved, arbetarskyddsfullmäktig

Representerar personal i alla skolor, kommunens eftisar, Sepis, Ziti, alla daghem + familjedaghem och familjedagvårdarna 

Kontakt: 044- 727 7371 kl. 8-9 och 15-16, peter.sved@korsholm.fi

 

Sonja Burman, arbetarskyddsfullmäktig

Representerar personal i Ämbetshuset, teknisk service, HVC inkl. hälsostationer, veterinärer, hemservice, Närsjukhuset, Elvira boende, Solhörnan, Solgård, Helmiina, Aspgården, Dagcentralen och Kulturhuset. 

Kontakt: 044- 727 7994, sonja.burman@korsholm.fi

 

Gunilla Jusslin, arbetarskyddsfullmäktig

Representerar förmännen. 

Kontakt: 050- 511 8844, gunilla.jusslin@korsholm.fi