Toimintasuunnitelma 2020

 

JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistyksen toiminnassa painotamme edunvalvontaan ja enemmän yhteistyötä työnantajan kanssa, sekä aktiivisen yhdessäolon tärkeyttä. Virkistävät retket ja tapahtumat ovat siihen hyvä tilaisuus.

Jäsenet tulevat myös tutuiksi mukavalla tavalla. Toive on saada myös sitä kautta uusia aktiiveja mukaan toimintaamme.

 

 

EDUNVALVONTA

Huolehditaan henkilöstön palvelussuhdeturvasta ja palvelusuhteen ehdoista palvelurakenteiden muutostilanteissa.

Määräaikaisten sopimusten läpikäyminen ja kartoittaminen

SOTE- uudistuksen seuranta

Yhteistyötä työnantajiin ja muiden ammattiliittojen kanssa

Jäsenten osallistumista aluetoimiston järjestämiin ammattialakohtaisiin työryhmiin, sekä aluetyöryhmiin.

 

KOULUTUS

Osallistutaan liiton ja aluetoimiston järjestämiin koulutuksiin ja ammattialatapahtumiin.

Painotamme uusien aktiivien koulutusta.

 

TIEDOTUS

Tiedotus tapahtuu:

- Jäsenille lähetettävällä jäsenkirjeellä

- Työpaikkojen ilmoitustaululla

- Koulutusoppaiden jakamista työpaikoille

- Viidakkorumpu

 

KOKOUSTOIMINTA

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset

Kuukausittaiset hallituksen kokoukset sekä tarvittaessa lisäkokoukset

Aluejärjestön kokoukset

Tarvittaessa puhelinkokoukset

Huvitoimikunnan kokoukset

 

VIRKISTYSTOIMINTA.

Toiminnassa huomioidaan jäsenistön erilaiset toiveet ja tarpeet, sponsoroimme esim. osallistumista liikunnallisiin tapahtumiin, joissa samalla tuodaan esiin yhdistyksen näkyvyyttä.

Jokavuotinen syys- tai kevät tapahtuma/ retki

Perinteinen joulujuhla.