Jäsenille - För medlemmar


Jäsenhankintakampanja 2023

Scrolla ned på svenska 

Onko työkaverisi JHL jäsen? Jos ei, suosittele hänelle JHL jäsenyyttä! Helpoiten se käy osoitteesta:

https://crossmedia.fi/suositteluJHL

JHL:ssä jäsenet kuuluvat yhdistyksiin ja yhdistykset ovat JHL:n jäseniä. Saat palkinnon jokaisesta Mustasaaren JHL 497-yhdistykseen liittyneestä uudesta jäsenestä.

1. Ensimmäisestä jäsenestä saat JHL avainkaulanauhan ja kahvia itsellesi SEKÄ hankkimallesi jäsenelle!

2. Toisesta jäsenestä saat Sepänkylän Kotipizzan lahjakortin.

3. Kolmannesta jäsenestä saat JHL – T-paidan.

4. Neljännestä jäsenestä JHL ensiapulaukun

5. Viisi uutta jäsentä hankkineelle jäsenellemme on luvassa yllätyspalkinto.


Ilmoita uuden liittyneen jäsenen nimi sekä oma jäsennumerosi sähköpostilla mustasaarijhl497@gmail.com jäsenhankintakampanjan aikana saadaksesi palkinnot.

Jäsenhankintakampanja on voimassa 1.2.-31.8.2023.


Käyttämällä yllä mainittua suosittelulinkkiä saat myös JHL suosittelubonukset, joilla saat lisää palkintoja! Katso lisää https://www.jhl.fi/jasenyys/liittyminen/jasenhankinta-ja-jhl-bonuspalkinnot/

Medlemskampanj 2023


Är din kollega medlem i JHL?
Om inte, rekommendera medlemskap nu!
Lätt att göra via denna länk:

https://crossmedia.fi/suositteluJHL?lng=sv

Som medlem hör du till din lokala förening Korsholms JHL497 som i sin tur är medlem i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL)

1. När du värvar en ny medlem till Korsholms JHL497 belönas du OCH den nya medlemmen med JHLs nyckelband och ett kaffepaket (125 g).

2. När du värvar två medlemmar får du ett presentkort till Kotipizza i Smedsby.

3. Tre medlemmar ger dig en t-skjorta från JHL.

4. Fyra medlemmar ger dig en en första hjälp-väska

5. Lyckas du värva fem nya medlemmar väntar ett överraskningspris.

Skicka in den nya medlemmens namn + ditt eget namn och medlemsnummer 
till: mustasaarijhl497@gmail.com

Kampanjen pågår under tiden 1.2-31.8 2023

Genom att rekommendera nya medlemmar via medlemsrekryterna så kan du uppnå även fina varor från JHL-bonuspris. Se mer: https://www.jhl.fi/sv/medlem-i-jhl/bli-medlem/medlemsrekrytering-och-jhl-bonuspris-2/

Kan jag bli medlem i JHL?

Du ansluta dig till JHL om din arbetsgivare är

  • staten, en kommun, en samkommun eller en församling
  • ett affärsverk eller företag som ägs av något av de ovan nämnda
  • en organisation eller ett allmännyttigt samfund
  • ett företag eller samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn eller inom någon motsvarande bransch.

Även yrkesutövare kan vara medlemmar i JHL, förutsatt att de arbetar inom något av de ovan nämnda branscherna och utövar yrket som huvud- eller bisyssla ensam utan att sysselsätta någon annan. Företagare kan dock inte ansluta sig till JHL:s arbetslöshetskassa. Företagarnas arbetslöshetskassa är Företagarkassan, som tidigare gick under namnet SYT.

Bli medlem!


Voinko liittyä JHL:n jäseneksi?

Voit liittyä JHL:n jäseneksi kun työskentelet

  • valtiolla, kunnassa, kuntayhtymässä tai seurakunnalla
  • edellä mainittujen omistuksessa olevassa liikelaitoksessa tai yhtiössä
  • järjestössä tai yleishyödyllisessä yhteisössä
  • julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa tai vastaavalla toimialalla.

Ammattiliitto JHL:n jäsen voi olla myös yllä mainituilla aloilla toimiva itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa ammattiaan pää- tai sivutoimisesti yksin, ilman alaisia. Yrittäjäjäsen ei voi kuitenkaan liittyä JHL:n työttömyyskassaan. Yrittäjien työttömyyskassa on Yrittäjän Työttömyyskassa, entiseltä nimeltään SYT.


Liity jäseneksi!