Hallituksen jäsenet - Styrelsens medlemmar

Yhdistyksen toimihenkilöt - 

Föreningens funktionärer 2022


Puheenjohtaja - Ordförande

Mervi Mansikkamäki

puh/tfn 044 9724041

mervi.mansikkamaki@korsholm.fi


Varapuheenjohtaja - Viceordförande

Marjo Vartiainen

puh/tfn 050 3701627

marjo.vartiainen@korsholm.fi 


Sihteeri - Sekreterare

Mari Rantala

puh/Tfn 044 - 9805626

mari.rantala@korsholm.fi 


Taloudenhoitaja - Kassör

Pernillla Krook

puh/tfn 044 2934717

pernilla.krook@korsholm.fi


Jäsenasiainhoitaja - Medlemsansvarig

Pernilla Krook

puh/tfn 044 2934717

pernilla.krook@korsholm.fi


Hallituksen jäsen - Styrelsens medlem

Karola Wiklund

karola.wiklund@korsholm.fi 


Hallituksen jäsen - Styrelsens medlem

Katja Ruutila

puh/tfn 040 8428194

katja.ruutila@korsholm.fi 


Hallituksen varajäsen - Styrelsens ersättare

Marie-Louise Korin

marie-louise.korin@korsholm.fi