Edunvalvonta - Intressebevakning

Työpaikan edunvalvonta yhdessä kuntoon

Monesti työpaikalla jokin asia mättää, mutta sitä ei vain saada ratkaistua. Ammattiliitto JHL:n ratkaisuidea on yhdessä tekeminen. Työntekijät luovat yhdessä järjestämisen keinoin edunvalvontaorganisaation, jossa jokaisella jäsenellä on rooli.

Perustehtävänään JHL edistää yhdessä jäsentensä kanssa jäsenistön työoloja, työehtoja ja toimeentuloa sekä asemaa elämässä ja yhteiskunnassa.

Bättre arbetsplatser genom organisering

På arbetsplatsen finns ofta något som är på tok utan att någon lyckas fixa situationen. JHL:s lösning är gemensamt arbete för en bättre arbetsplats. Genom att organisera sig kan arbetstagarna skapa en intressebevakningsorganisation där varje medlem har en egen roll.JHL:s 

grunduppgift är att tillsammans med medlemmar främja arbetsförhållanden, utkomst och arbetsvillkor.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.